Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • N86 Davit Aghmashenebeli avenue, Tbilisi, Georgia
  • clients(at)lawfirmgeorgia.com
  • +995 595 11 88 22

Gürcistan’da bir şirket açma

Gürcistan’da şirket oluşumunda Uzmanlarımız yabancı yatırımcıların bu ülkede şirketlerin farklı kurmanıza yardımcı ve yararlı birçok bilgi sağlar.

Gürcistan şirketlerde Türleri       sınırlı şirket
 Anonim şirket
 Genel ortaklık
 sınırlı ortaklık
 Şahıs
 kooperatif
 ortak girişim
Asgari sermaye  sınırlı şirket herhangi bir miktar
 Anonim şirket herhangi bir miktar
Şirket birleşme için temel adımlar  İş adını seçin
 Şirket türünü seçin
 Kayıtlı adresi bulmak
 Şirketin temsilcileri karar
 Ortakları hisselerini karar
 Yerel Ticaret Siciline işletmenizi kaydedin
 Bazı lisans ve izinleri almak
Kayıt için gerekli belgeler  Belgeleri teslim kişinin kimlik kartı veya pasaport fotokopisi
 Şirketin esas sözleşmesinde
 Kaydı servis ücreti ödeme makbuzu
 Yabancı bir yargı kurucu yabancı şirket tescil belgesi (şube için)
 Bir kişinin rızası dalının yetkili temsilcisi olarak (sadece şube için)
 Şube kurulmasına ilişkin yetkili kişinin kararı
Birleşme zamanı çerçevesi  bir hafta
Kurumlar vergisi  15%
Temettü vergisi  0 – 5%
Gürcistan Banka hesabı
 
 Tüzel kişiliğin sözleşmesi sınırlı ve noter tarafından onaylanmış
Tüm kişilerin imza örnekleri vb tüzel kişiyi temsile yetkili
Raf şirketi  talep üzerine
Sanal ofis  talep üzerine
Gürcistan Vergi minimizasyonu  Önceden belirli masraflar için ön ödeme
 vergi teşvikleri
 Vergi indirimi miktarı maksimize
 Bir güven kullanarak varlıklarını kontrol etmek
Gürcistan'da yatırım Nedenleri  Stratejik Avrupa ve Asya arasında yer alan
 Avrasya ticaret için önemli bir merkez
 Avrupa, Ortadoğu ve BDT pazarlarına erişim için sağlam bir platform
 Liberal iş ortamı
 Büyüyen ekonomisi
 Eğitimli işgücü
 Tercihli ticaret rejimleri
 Serbest ekonomik bölgeler

Bir şirket nasıl açılacağı hakkında bilgi için Gürcistan’da şirket oluşumunda bizim uzmanlarımız ile temasa geçebilirsiniz.